top of page

Konuları Bitirmek için Ne Kadar Zaman Gerekli?


Biliyoruz ki siz de veliler olarak çocuğunuzla birlikte sınava hazırlanıyor gibisiniz.

Bu konuda da sabırlı olarak öğrencinizin düzenli ders çalışmasını takip etmeli ve onu baskı, stres ve kaygıdan uzak tutarak motive etmelisininiz.


LGS konularını sayısal ve sözel bir şekilde iki kısma ayıralım öncelikle. Sözel kısmı çoğunlukla öğrencilere oldukça kolay gelmekte ve sayısal kısma göre daha az hata şansına yer vermekte. Dolayısıyla özellikle sözel konuların, eylül ayında sınava hazırlanmaya başlayan bir öğrenci açısından değerlendirirsek, en geç mart ayına kadar bitirmesini öneririz.


Sayısal açıdan değerlendirirsek, özellikle matematik dersine özel bir planlama yapılması gerektiğine dikkat çekmek isteriz. Çünkü matematik dersinden 18-20 net arasında bir hedefi olan öğrencinin, bu derse oldukça sistemli ve planlı çalışması gerekir. Yine eylül ayından itibaren çalışmaya başlayan bir öğrenci açısından değerlendirirsek, şubat ayının sonuna kadar konuların bitmesi, mart-nisan-mayıs aylarında da tamamen yeni nesil soruların çözülmesi gerekir. Yine nisan-mayıs-haziran aylarında da özellikle deneme üzerine ciddi yoğunlaşması gerekir öğrencinizin.


Fen bilimleri dersi için sözel dersler hakkında söylediklerimizin aynısını tekrar etmek isteriz.

Birebir eğitmenlik yaptığımız öğrencilere de yukarıda anlattığımız gibi bir takvim uygulamaktayız. Konuların bitmesinden itibaren geriye kalan aylarda devamlı yeni nesil soru çözmeli ve son 3 ayda özellikle ağırlıklı olarak deneme çözmeli.

bottom of page